De verschillende vormen van een vereniging

In Nederland heb je verschillende organisatievormen waaruit gekozen kan worden om een bepaald doel te dienen. Zo heb je een stichting of een vereniging. Misschien wil je wat positiefs met je vrije tijd doen en je aanmelden bij een goede doel. Of is het dat je zelf graag een organisatie voor een goed doel wilt oprichten. Dan is het goed om duidelijk op een rij te hebben, welke soorten verenigingen er zijn en wat het verschil is.

Een organisatie met leden

In de eerste plaats is een vereniging een organisatievorm die in het leven is geroepen om een bepaald doel te dienen. De vereniging wordt geleid door een bestuur. De statuten hiervoor zijn vastgelegd bij de notaris. Een vereniging is daarom ook ingeschreven bij de kamer van koophandel. Een verschil met een stichting is dat een vereniging leden heeft. Deze leden betalen een contributie waarmee ze de vereniging en het doel hiervan steunen. De leden hebben ook een zekere mate van inspraak op het beleid van de vereniging en de aanstelling van bestuursleden. Het bestuur is ook verplicht het beleid aan de leden voor te leggen en te bespreken. Hiervoor zijn de algemene ledenvergaderingen.

Verschillende soorten verenigingen

Met name sportclubs zie je organiseren vanuit een ledenvereniging of politieke partijen doen dit vaak ook. Er zijn verschillende vormen van ledenverenigingen. Zo heb je een vereniging van verenigingen. Dit is eigenlijk een aantal kleinere verenigingen die samen hetzelfde doel nastreven. De verenigingen samen worden deels bestuurd door een overkoepelende organisatie. Een coƶperatie vereniging is een samenwerking van producenten. Dit is een voorbeeld van een vereniging die geen goed doel dient, maar een commercieel samenwerkingsverband is. Verder zijn er nog de genootschappen, deze kunnen op religieuze basis zijn.