Wat is een goed doel?

Een goed doel, wat is dat eigenlijk precies? Je begrijpt dat jouw vakantie naar een tropisch eiland vooral voor jezelf een goed doel is. Dat een Rode Kruis actie bij een grote natuurramp een goed doel is, is duidelijk. Maar er zijn natuurlijk wat moeilijker te bepalen goede doelen. Een actie voor een nieuw voetbalveld bij je club, is dat bijvoorbeeld een goed doel? Als je wilt doneren of zelf en actie wilt organiseren is het handig te weten wat onder een goed doel wordt verstaan. Daarom wordt hier ingegaan op de vraag wat de definitie van een goed doel is.

Een zaak die het algemeen belang dient

In het algemeen is de definitie van een goed doel: het is een zaak die het algemeen belang dient en waaraan men geld of goederen kan geven ter ondersteuning. Het is dus geen investering, waaruit je weer geld of goederen terug kunt verdienen. Een charitatieve instelling is daarmee een ander woord voor een goed doel. Dit is een instelling die zich inzet op filantropisch gebied. Bekende voorbeelden van goede doelen zijn het Rode Kruis wat medische hulp biedt in crisisgebieden. Of er is het longfonds wat onderzoek doet van het opgebrachte geld naar longziekte. Bij voorkeur worden werkzaamheden voor een goede doel organisatie zoveel mogelijk op vrijwillige basis gedaan. Zo gaat zoveel mogelijk van het geld naar het goede doel zelf.

Goede doelen georganiseerd

Goede doelen zijn georganiseerd in een stichting, een vereniging of een geloofsgenootschap. Apart binnen de goede doelen zijn doelen met een ANBI certificaat. Bij deze doelen zijn voor degene die een gift geeft, de giften aftrekbaar bij opgave van de belasting. Hiervoor moet het goede doel wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat het bestuur geen salaris mag ontvangen. Ook mogen bestuursleden of belangrijke gezichten in de organisatie geen strafblad hebben of verdacht worden van onethische praktijken.